Bewegingskledij

Is een chiro-uniform verplicht?

Ja en nee, we dringen er op aan dat iedereen elke chirovergadering in uniform komt. Met een uniform wordt vooral een Chiropull en een T-shirt bedoeld! Zowel T-shirts met ons logo als Chiropullen met onze groepsnaam zijn te verkrijgen in de ruilwinkel die elke chirozondag om 17u zijn deuren opent. Sinds 2020 beschikt chiro Karoo over een betaalbaar alternatief voor de chiropullen uit de banier, kom zeker eens een kijkje nemen!
Een uniformbroek of niet, lang of kort, rok of broek maakt voor ons niet uit.

Maar waarom toch?
Onze bewegingskledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt, op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kan ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden en sweaters (al dan niet met de groepsnaam), beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde grote familie. Ons samenkomen in die kledij verwijst naar die grote groep, naar diezelfde idealen
en dromen voor onze wereld. Dat ons speelse uniform - eigenlijk spreken we liever over chirokledij - ook uitdrukking is van een vorm van gelijkwaardigheid spreekt voor zich. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer. Zelfs het vroegere onderscheid meisje-jongen, waarbij iedere sekse een eigen uniform met eigen kleuren had, werd opgeheven.
De chiro kiest er ervoor om de chirokledij te fabriceren in sociaal eerlijke omstandigheden. Zij sluit daarbij aan bij de campagne Schone Kleren van de organisatie Wereldsolidariteit.

We hebben nog steeds onze eigen Chiropullen en T-shirts.
Deze hoef je dus NIET in de banier te kopen, maar kan je 's zondags na de chiro om 17.00 uur op het patronaat verkrijgen in het speelclublokaal. Onze rode Karoo T-shirts kosten €15.00, de pullen €30.00.
De pullen voor leiding en aspi's kosten €25.00

De chirowinkel?
DE BANIER
J.P. Mincklerstraat 29
3000 Leuven
016/29.97.84
Site

Openingsuren
Maandag - zaterdag: 10h - 13.00h & 13.30h - 18.00h
Zondag: Gesloten