Verhuur

Sporadische reservaties worden toegestaan door de Raad van Bestuur. Jeugdwerkinitiatieven krijgen hierbij voorrang . De gebouwbeheerder draagt zorg voor de praktische uitvoering van deze verhuring. wij verhuren ofwel voor weekends vanaf vrijdag avond tot zondag middag of per dag voor dag activiteiten zoals verjaardagsfeestjes.
In de huurprijs zijn zowel de huur als de energiekosten begrepen. In voorkomend geval dienen de regels van wederzijds respect te worden nageleefd. De afrekening van de huurgelden gebeurt binnen de week na het beëindigen van de activiteit. 
Ben je geïntreseerd in onze lokalen te huren? Stuur dan een mailtje naar verhuur@chirokaroo.be

Onze lokalen zijn te huur voor overnachtigingen. We verhuren enkel aan groepen met deelnemers die maximum 14 jaar zijn. Ter bevestiging van de reservering stuurt u ons een mail en een voorschot van €50. Het resterende bedrag van de huur namelijk €250 + de waarborg €150 moet binnen 10 kalenderdagen voor de reservatiedatum gestort worden. Het  totaal plaatje van de huur is €300 en de waarborg €150.

Het grasplein voor de jeugdlokalen wordt ook door de vzw jeugdlokalen beheerd. Gebruik hiervan is meestal geen probleem, tenzij Chiro Karoo zelf een activiteit gepland heeft. Het asfaltgedeelte wordt door de vzw parochiale werken beheerd. gebruik hiervan kan enkel als er geen activiteit in de parochiezaal gepland is.