Verhuur

Sporadische reservaties worden toegestaan door de Raad van Bestuur. Jeugdwerkinitiatieven krijgen hierbij voorrang . De gebouwbeheerder draagt zorg voor de praktische uitvoering van deze verhuring. Wij verhuren ofwel voor weekends vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag of per dag voor dagactiviteiten zoals verjaardagsfeestjes. In de huurprijs zijn de energiekosten niet begrepen. Deze worden verrekend na afloop van de verhuur en worden afgehouden van de waarborg. In voorkomend geval dienen de regels van wederzijds respect te worden nageleefd. De afrekening van de huurgelden gebeurt binnen de week na het beëindigen van de activiteit. Ben je geïntreseerd in onze lokalen te huren? Stuur dan een mailtje naar verhuur@chirokaroo.be

Onze lokalen zijn te huur voor overnachtigingen. We verhuren enkel aan groepen tot 30 personen met deelnemers die maximum 14 jaar zijn. Het bedrag van de huur namelijk €300 + de waarborg van €150 moet binnen 10 kalenderdagen voor de reservatiedatum gestort worden. Het totaalplaatje van de huur is €300 en de waarborg €150. Bij het begin en einde van de huur worden de meterstanden genoteerd. Het verbruik wordt dan afgehouden van de waarborg.

Het grasplein voor de jeugdlokalen wordt ook door de vzw jeugdlokalen beheerd. Gebruik hiervan is meestal geen probleem, tenzij Chiro Karoo zelf een activiteit gepland heeft. Het asfaltgedeelte wordt door de vzw Onder den Toren beheerd. Het gebruik hiervan kan enkel als er geen activiteit in de parochiezaal gepland is.